Gymlek

GYMLEK – Det første møtet

 

Gymlek er tilbudet til foreldre som vil gi barna et godt første møtet med idrett og fysisk aktivitet. Kombinasjonen av gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

 

Gymlek er en god start for de yngste barna, enten de ønsker å turne videre eller de får en god fysisk og motorisk start. Leken er barnas læringsarena. Leken er motiverende og gir barna frihet til å prøve og feile og til å spille ut fantasien.

 

Leken har en egenverdi og er også et godt utgangspunkt for tilrettelegging av aktiviteter som kan stimulere utviklingen av grovmotoriske kvaliteter: Å krype, gå, løpe, hoppe, hinke, balansere, rulle, henge, kaste/fange etc.

 

Gymlek er et tilbud som kombinerer gymnastikk med lek, og gir det beste grunlag for allsidig bevegelsestrening og styrke motorikken. Barna får spillerom til å utforske og eksprimentere og bruke fantasien, innenfor de mulighetene de selv har. Gjennom semesteret vil det bli jobbet med ulike øvelser og stasjoner og treneren vil undervise på ulike måter, dette på grunn av at det er viktig med variasjon for at barna skal være motiverende til å fortsette å lære nye elementer.

 

Aktivitetstilbud i Gymlek for de yngste barna:

- 2 år Foreldre og barn – det er en forutsetning at foreldre/foresatte er med på timen.

- 3 år Foreldre og barn – det er en forutsetning at foreldre/foresatte med på timen.

- 4år Foreldre må være til stede under aktivitetstimen.

- 5 år Foreldre må være til stede under aktivitetstimen

 

Treningen vil foregår i 4.etasje i turnhallen i Danvikgata 27, som er spesielt utstyrt med mini apparater tilpasset denne aldersgruppen (kjøpt inn noe nytt utstyr våren 2017).

Pris for partiet pr. semester:1 dag i uken, 1 time: 1400 kr.

 

*I starten av semesteret får barnet en t-skjorte utdelt På slutten av hvert semester vil det bli utdelt et diplom til hvert barn på siste treningen. På slutten av semesteret vil barnet ha mulighet til å delta på juleshowet 3.des og våroppvisningen, hvor det vil bli utdelt medalje til alle som deltar

 

Turnhallen: Treningsdager og tider for gymlek:

Gymlek 2-3 år med foreldre tirsdag kl.17.00-18.00

Gymlek 4-5 år foreldre tilstede mandag kl.18.00-19.00

Gymlek 4-5 år foreldre til stede tirsdag kl.18.00-19.00

 

Strømsø skole

Gymlek 4-5 år foreldre tilsted torsdag kl.16.00-17.00

Gymlek 5 år foreldre til stede torsdag kl.17.00-18.00

 

Ørenhallen

Foreldre og barn 1-2 år onsdag kl.16.00-17.00

Gymlek 3-4 år med foreldre torsdag kl.17.00-18.00

POSTADRESSE

 

Drammens Turnforening

Postboks 2200

3003 DRAMMEN

BESØKSADRESSE

 

Drammens Turnforening

Danvikgata 27

3045 Drammen

HER FINNER DU OSS

 

Copyright @ All rights reserved