Idrettens grunnstige

IDRETTENS GRUNNSTIGE

Barneidrett skal være allsidig og motorisk utviklende – den skal gi barna utfordringer og spenning – den skal gi barn et grunnlag å bygge videre på.

Gymnastikk og turn er «idrettens idrett» og den mest allsidige av alle idrettsgrener. Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi den beste grunntreningen for alle idretter.

 

Gjennom idrettens grunnstige vil barna få en allsidig og motorisk utviklende grunntrening og møte utfordringer som er tilpasset den enkelte. Idrettens grunnstige inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe, og dette skal sikre at barna får en variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

 

Øvelsene er tilrettelagt for barn fra 6-12år. Dette er «den motoriske gullalder», der barn tilegner seg ferdigheter lettest. Det er derfor lagt til rette for et trygt, utfordrende og variert miljø, slik at barna får et mangfold av bevegelseserfaring. I dette aktivitetstilbudet vil også barna få utdelt et utøverhefte: Idrettens grunnstige 1 og Idrettens grunnstige 2 med de øvelser som de trener på treningene.

 

Praktiske opplysninger

Idrettens grunnstige er 6-9 år.

Pris for partiet pr. semester:1 dag, 1,5 time pr. uke: 1450 kr.

Inkl. i prisen I oppstarten av semesteret vil alle barn få utdelt en t-skjorte og aktivitetshefte. I slutten av semesteret vil de få utdelt et diplom for gjennomført semester.

De som ønsker og har lyst kan delta på juleshowet og våroppvisningen, hvor det er medalje til alle som deltar.

 

Treningstilbud:

Sted: Strømsø skole: Tordenskiolds gate 73-75

Idrettens grunnstige 6-9år tirsdag kl.17.00-18.30

 

Sted: Ørenhallen: Gamborgsvei 5, 3022 Drammen

Idrettens grunnstige 5-6år onsdag kl.17.00-18.00

 

 

Stevner og festival:

De kan være med på SALTO-konkurranser som vil bli avholdt på høsten og våren med andre klubber i nærmiljøet hvor de får vist seg fram hva de har lært. En slik konkurranse er åpen for alle mellom 6-12år og koster 200kr å være med på. Barna vil få utdelt en pokal for sin gjennomføring etter å ha vist seg fram.

Gymnastikkfestival for barn fra hele Buskerud arrangeres en gang i året på vårsemesteret, et stort arrangement der man kan være med på stevne, ha en oppvisning eller være med på salto konkurranse i løpet av helgen.

og er en stor happening for barn i alle aldre.

 

POSTADRESSE

 

Drammens Turnforening

Postboks 2200

3003 DRAMMEN

BESØKSADRESSE

 

Drammens Turnforening

Danvikgata 27

3045 Drammen

HER FINNER DU OSS

 

Copyright @ All rights reserved