Påmeldingsvilkår

Påmelding og medlemskap

 

Vi ønsker alle velkommen til Drammens Turnforening sine mange gode tilbud.

 

 • For å kunne delta på et av partiene må man være medlem av turnforeningen, ha meldt seg på partiet og betalt før treningen starter. Påmelding skjer i systemet MySoft som drives av Norges gymnastikk- og turnforbund.
 • Etter at man er innmeldt, melder man seg på det partiet man ønsker å delta på. Det skjer gjennom en innlogging her med medlemsnummer og passord du får tilsendt eller ettersendt av post@gt.no. Under fanen "partipåmelding kan man velge parti tilpasset oppgitt alder.
 • Vi prøver å ha så mange partier at det ikke er ventelister, men kan dessverre ikke alltid garantere det.

 

Vi prøver å gi medlemmene og utøverne det beste og mest sikre tilbudet. For å klare det har vi noen regler som alle må følge:

 • Ved å starte opp trening, har man akseptert DT vilkår.
 • Påmelding til Drammens Turnforening er bindende.
 • Eventuell avmelding må formidles skriftlig på post@drammenturn.no og må være innsendt senest 15.juni før høstsemesteret, og 1.desember før vårsemesteret.
 • Ved senere avmelding enn dette påløper et administrasjonsgebyr på 300.-
 • Ved langvarig sykdom godtas vanligvis avmelding etter avtale i hvert enkelt tilfelle mot fremleggelse av sykmelding.
 • Medlemskap og aktivitetskontingent må fullt ut være betalt før aktiviteten starter opp. I medlemskontingenten ligger det en lovpålagt forsikring som DT tegner for alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund (www.idrettsforbundet.no).
 • Hvis medlemskap og aktivitetskontingent ikke er betalt så gjelder ikke lenger forsikringen. På grunn av sikkerhet og fellesskapets beste kan ikke utøverne delta på trening hvis det ikke er betalt - men det skjer ikke en utestengelse før etter 1. purring. For å unngå at de andre barna blir rammet av at klubben mangler penger til treningstilbudet vil ubetalte fakturaer sendes til inkasso.

 

 

Doping

 • Bruk eller oppfordring/tilrettelegging for bruk av rusmidler, dopingmidler, prestasjonsfremmende medikamenter eller annet som norsk idrett eller norsk myndighet ikke tillater i idretten, tillates ikke benyttet. Alle DT sine medlemmer plikter aktivt å arbeide mot bruk av slike midler.
 • Alle utøvere i DT aksepterer til enhver tid å gjennomføre tester utført av Antidoping Norge, eller tilsvarende organisasjon.
 • Drammens Turnforening har nulltoleranse, og vil umiddelbart utestenge utøvere som blir tatt i brudd på gjeldende regler. Utestengelsen sin lengde og konsekvens bestemmes av norsk myndighet.

 

 

Aktivitet

 • For å få en god trening for utøvern må alle møte tidsnok til trening.
 • På grunn av sikkerhet og hygiene må utøverne har rene klær uten knapper, glidelåser eller skarpe kanter. Det skal heller ikke brukes sko.
 • Utøvere med langt hår må sette opp håret/bruke strikk.
 • Smykker og klokker kan ikke brukes under trening pga sikkerhet. Piercing skal enten fjernes eller tildekkes (tape).
 • Utøver skal følge de anvisninger trenere gir, være lærevillig og ikke være til ulempe/sjenanse for andre utøvere eller ansatte i DT.

 

Dugnad

 • Utøver ellerforeldre må være med på de pålagte dugnader, salgsaktivitet, og andre aktiviteter som det orienteres om. Hvis ikke klarer ikke klubben å opprettholde et så omfattende treningstilbud.

 

Les også om MySoft & Forsikring her.

 

POSTADRESSE

 

Drammens Turnforening

Postboks 2200

3003 DRAMMEN

BESØKSADRESSE

 

Drammens Turnforening

Danvikgata 27

3045 Drammen

HER FINNER DU OSS

 

Copyright @ All rights reserved