Salto

SALTO – Gøyal og god start

 

SALTO er et nybegynnerparti som gir utfordrende og morsom læring av turnelementer, og er også en rekruttering til troppsgymnastikk eller apparatturn som Drammens turnforening tilbyr.

 

I SALTO-partier tilpasses treningen hver enkelt utøver, og alle skal kunne delta og eventuelt konkurrere på sitt eget nivå. Øvelsesutviklingen er lagt opp i form av en stige, og progresjonen er slik at alle skal kunne være med fra 6-årsalderen og oppover uansett hva som måtte ligge til grunn når det gjelder tekniske og fysiske forutsetninger.

 

Det trenes i vanlig utstyr som er i gymnastikksaler. I løpet av året vil det også bli et tilbud om å delta på salto-helg, hvor vi trener i apparatene, sammen med andre fra andre klubber og at det er sosialt.

 

Overnatting vil være en mulighet for 11år og oppover. Det arrangeres også salto uke i Fredrikstad hvert år på vår semesteret som er veldig populært. Mer informasjon om dette kommer til dem som deltar.

 

Aldersinndelinger på treninger: 6-10 år

 

Hva er Salto-konkurransen?

SALTO er forkortelse for Sosial – Allsidig – Lek – Turn – Oppvisning, og Salto-konkurransene er et breddetilbud. Mange tror at man må kunne salto for å være med på Salto, men dette er altså ikke tilfelle. Nesten hvem som helst kan være med på Salto, og de to eneste elementene man må kunne for å være med er forlengs rulle og strekkhopp! Alle skal kunne konkurrere på sitt nivå og i de apparater de vil.

 

Salto-konkurransen er en lagkonkurranse, men hvor man konkurrerer en av gangen. Den består av tre apparater; matte, springbrett og kasse og trampett. Hvert apparat har 10 trinn, hvor trinn 1 er lettest og trinn 10 er vanskeligst. Salto-konkurransen er som nevnt et breddetilbud, og er en god inngang til både troppsgymnastikk og apparatturn.

Pris for dette partiet per semester: 1 dag pr. uke: 1400*

Inkl. i prisen: I oppstarten av semesteret vil barnet få utdelt en t-skjorte. På slutten av semesteret vil alle få tildelt et diplom for gjennomføring av semesteret. Hvis man deltar på juleshowet 3.des får barna utdelt en medalje.

 

Sted og treningstider:

Sted: Strømsø skole: Tordenskiolds gate 73-75

SALTO 6-9år: Tirsdag kl.18.30-20.00

SALTO 10+ år: Onsdag kl. 19.00-20.30

 

 

 

 

POSTADRESSE

 

Drammens Turnforening

Postboks 2200

3003 DRAMMEN

BESØKSADRESSE

 

Drammens Turnforening

Danvikgata 27

3045 Drammen

HER FINNER DU OSS

 

Copyright @ All rights reserved