Turn og triks for ungdom

Parkour & Calisthenics 10 år+

 

Her jobber vi med basisøvelser som rulle, hjul, håndstående, stift, etc. for å gi de et grunnlag til å komme videre i utviklingstrappene. De blir inndelt i faste grupper etter nivå slik at alle får utfordringer ut i fra sine egne forutsetninger.

 

Målsetningen for denne gruppen er å utvikle ferdigheter – og å lære elementer som de skal vise frem for foreldre/foresatte og andre på semesteravslutning som arrangeres i desember hvert år. Gymnastene trener på det alderstrinnet som de fyller det samme året.

Tricking, eller triksing, er en treningsdisiplin som kombinerer spark fra kampsport med saltoer og andre elementer fra turn og dansebevegelser fra breakdansing. Tricking er en relativt ny sport som er en blanding av hovedsakelig kampsport og turn.

Triksing er ingen konkurransesport og har ingen regler.

 

Foreningen holder stengt for ordinære treninger i alle skolens ferier og helligdager.

Treningssted: Grophallen og turnhallen

Treningstid:

Turnhallen onsdag kl.20.00-22.00

Grophallen fredag kl.21.00-23.00

Pris per semester:

2 dager, 2 timer hver gang, pr. uke 2600kr

I tillegg kommer medlemskap på 450 kroner i året, inkludert idrettsforsikring.

POSTADRESSE

 

Drammens Turnforening

Postboks 2200

3003 DRAMMEN

BESØKSADRESSE

 

Drammens Turnforening

Danvikgata 27

3045 Drammen

HER FINNER DU OSS

 

Copyright @ All rights reserved